Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden / Retourbeleid

Tickets verkocht via deze website worden aangeboden, tegen de prijs van € 10,00 per ticket, door:

't Huizeke vzw - Heulekouter 48, 8560 Gullegem
Ondernemingsnummer 0878.982.623


Art 1. Onder de (aan)koper verstaat men de klant of persoon die een toegangsticket aankoopt en betaalt via 't Huizeke vzw (de organisator).


Art 2. De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord.


Art 3. Na betaling wordt via e-mail een betalingsbewijs verstuurd. De tickets zullen bij aanvang van de voorstelling op naam van de koper beschikbaar zijn bij de ingang van OC de Cerf.


Art 4. Als koper beschikt u niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht dat artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht voorziet bij een verkoop op afstand is niet van toepassing op tickets aangekocht via deze website. In artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht wordt gesteld:

"De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (...) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien."

Online tickets vallen hier onder 'diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding'. Omruilen en annulering van reeds betaalde tickets is daardoor niet mogelijk.


Art 5. De informatie die wordt verzameld bij de aankoop van tickets wordt enkel gebruikt in de aanloop van de geboekte voorstelling. Contactgegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om je op de hoogte te brengen indien een voorstelling niet kan doorgaan. Wanneer een reeks voorstellingen is afgelopen worden verzamelde gegevens gewist.


Een uitzondering is het e-mail adres: dit wordt bijgehouden (enkel en alleen) om de klant op de hoogte te brengen van volgende producties of nieuwsfeiten ermee gerelateerd. (Zie pagina "Privacy - GDPR".) Indien dit niet gewenst wordt, kan de klant een e-mail sturen aan tneerdak@gmail.com met het verzoek zijn/haar e-mailadres te schrappen.