Help! We kunnen het niet alleen!

We kunnen het niet alleen...!


Zoals iedereen wel kan gissen, draait een bloeiende toneelvereniging niet enkel rond de acteurs en actrices die op het podium staan, maar komen er heel wat meer mensen kijken bij, wat je zou kunnen noemen, de logistieke ondersteuning. En wees gerust... toneelgroep 't Neerdak dankt Ons Heer op zijn blote knietjes dat we zoveel mensen vonden in onze vriendenkring die tot nog toe vrijwillig en met veel inzet jaar in jaar uit ons weer die ondersteuning bieden.


We denken hierbij aan de mensen die elk jaar professioneel én enthousiast het decor bouwen, de bar aanvullen en uitbaten, de vaat doen, ons publiek verwennen met onze traditioneel geworden gadgets, de praktikabels voor de publiekstribune helpen naar boven sleuren in OC de Cerf, zorgen voor een smakelijke croque uit het vuistje, de stoelen plaatsen, schoonvegen en nummeren, enz...


Hiermee willen we onze dank betuigen aan die personen die gedurende al deze jaren hun steun hebben verleend op allerlei vlakken: als zaalmedewerker, decorbouwer, schminkster, haartooister, de mensen die ons hun dieren ter beschikking hebben gesteld,... kortom: alles en iedereen zonder wie deze toneelgroep nooit geworden zou zijn tot wat hij op heden betekent: een ferme brok cultuur, met misschien een kleine "c", maar daarom niet minder een grote "P" van plezier!